Project omschrijving

Filosofische leeskring Blaricum

Filosofische leeskring Blaricum

De Filosofische Leeskring Blaricum is ontstaan in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en komt ca 8 x per jaar bijeen waarvan 1 keer openbaar voor publiek.

Filosofische Leeskring Blaricum

De Filosofische Leeskring Blaricum is ontstaan op initiatief van een groep geïnteresseerde lezers in samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. De leeskring bestaat uit ongeveer 7-9 personen die 8 keer per jaar bij elkaar komen om samen een boek met een Filosofisch thema of invalshoek te bespreken.

Samen met de Bibliotheek HLB wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per jaar een avond te organiseren die toegankelijk is voor publiek en waar een auteur/filosoof (m/v) zijn of haar boek nader toelicht en bespreekt met belangstellenden. De leeskring zal met regelmaat een kort commentaar of signalement publiceren over een boek en/of schrijver dat door de kring besproken is op de website, Facebookpagina of in de maandelijkse Nieuwsbrief of andere media van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
De leeskring komt bijeen in dorpshuis Blaercom in Blaricum en heeft een besloten karakter om een evenwichtige samenstelling en een open diepgaande discussie mogelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Bibliotheek Huizen Laren Blaricum

Filosofische Kring Blaricum