Project omschrijving

WMO loket gemeente Blaricum

WMO loket gemeente Blaricum in Blaercom

Voor vragen over de WMO in Blaricum kunt u op woensdag 9:00 – 11:00 uur terecht in dorpshuis Blaercom bij het WMO Loket

WMO loket Blaricum

Het Wmo-loket, wat is dat?

Dit loket is de centrale vraagbaak van uw gemeente voor al uw vragen over ondersteuning bij langer zelfstandig thuis wonen.

Voorbeelden van ondersteuning:

  • Woningaanpassing
  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding en dagbesteding
  • Vervoer
  • Sociale ondersteuning

Wat is Wmo?

Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van deze wet is om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen deel te blijven nemen aan de
samenleving. Bijvoorbeeld door ondersteuning om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Gemeenten zijn verplicht om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning, passende voorzieningen te bieden.

Wat valt er niet onder de Wmo?

Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen vallen niet onder de Wmo maar worden door uw zorgverzekering in samenwerking met een lokale zorgorganisatie geregeld.

Hoe werkt het?

Stap 1: U meldt zich (per telefoon, e-mail, internet of persoonlijk) bij het specifieke Wmo-loket van uw gemeente.
Stap 2: De consulent van de gemeente bespreekt met u uw situatie en de beschikbare ondersteuning
Stap 3: U krijgt bericht van de gemeente over het besluit voor passende ondersteuning

Maatwerk

Gemeenten zijn wettelijk verplicht te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor Wmo-ondersteuning. Bij dat onderzoek kijken zij naar wat iemand nog zelf kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

Wilt u contact met het Wmo-loket? 

Dan kunt u terecht bij dorpshuis de Blaercom op woensdag van 9:00 tot 11:00. Of u kijkt op de website digitaalsociaalpleinhbel.nl. U kunt ook een mail sturen naar hbel@sociaalplein.info met uw vraag. Graag hierbij vermelden of u uit Blaricum komt. Dit omdat het sociaal domein voor Blaricum vanuit Huizen aangestuurd wordt en zodoende voor sommige HBEL gemeenten afwijkende regelingen gelden.