Project omschrijving

Lezing Theosofie

Theosofie lezing in Dorpshuis Blaercom

Religie, wetenschap en filosofie bieden verschillende benaderingen van vragen over het leven

Lezing Theosofie in Dorpshuis Blaercom

Veel mensen zijn op zoek naar heldere antwoorden op vragen die door het leven worden opgeroepen.
Waar komen we vandaan?
Wie zijn we?
Wat is het doel van het leven?
Hoe ontstaat de wereld of het heelal?
Bestaat er toeval in het leven?
Bestaan goden?
Wat gebeurt er na de dood?|
en vele andere levensvragen

Religie, wetenschap en filosofie bieden verschillende benaderingen van deze vragen. De theosofische filosofie is een synthese van deze drie zienswijzen, en reikt gedachten aan die een beroep doen op zowel ons denken als ons hart. Ze benadrukt vooral het in praktijk brengen van de ethiek die voortvloeit uit het feit dat alle wezens in essentie één zijn.

Door middel van lezingen en studiegroepen kunnen we dieper op deze levensvragen ingaan, ze vanuit verschillende tradities en perspectieven bekijken, en van gedachten wisselen over de betekenis die ze in ons leven hebben.

Bij een studiegroep kunt u op elk van de genoemde data beginnen. Iedere belangstellende is welkom. Toegang is gratis en vrijblijvend. De lezingen en studiegroepen worden verzorgd door Rita Houthuijzen.

Dinsdag vanaf 20:00

Aanmelden of informatie:
Tel: 06-12025743
Mail: houthuijzen1954@kpnmail.nl
www.theosofie.net

Theosofie In Dorpshuis De Blaercom In Blaricum