Project omschrijving

Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam in Blaercom

Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Blarium wijkverpleegkundigen en sociaal werkers

Het sociaal wijkteam Blaricum heeft iedere dinsdag van 13.00 – 14.00 uur een inloopspreekuur in de Blaercom in Blaricum. Georganiseerd door Versa Welzijn.

Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Blaricum

Sociaal Wijkteam Blaricum

Maakt u zich ook wel eens zorgen over een bewoner in uw straat, of iemand die u weleens tegenkomt in de buurt? U voelt aan dat het niet goed gaat met deze persoon, maar u weet niet hoe u kunt helpen. Of bent u eenzaam, op zoek naar hulp, maar weet u niet waar? Dan biedt het Sociaal Wijkteam Blaricum hulp. Daar kunt u uw verhaal kwijt bij sociaal werkers (van Versa Welzijn) of wijkverpleegkundigen (van Amaris of Vivium).

Het Sociaal Wijkteam wil voorkomen dat kwetsbare mensen in de samenleving te lang op zichzelf aangewezen zijn, waardoor ze in grote problemen kunnen komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eenzaamheid, angsten, problemen met vaardigheden, sociaal isolement, maar ook psychische problemen, armoede en verslaving. Door tijdig en snel ondersteuning te bieden wil het team voorkomen dat deze mensen later aangewezen zijn op zware zorg.

Nadat het Sociaal Wijkteam een signaal heeft ontvangen volgt een gesprek met degene over wie men zich zorgen maakt. Het Sociaal Wijkteam bekijkt de situatie en verheldert de vraag. Hierbij maakt het team gebruik van het sociaal netwerk van de persoon, de voorzieningen in de wijk en eventuele inzet van vrijwilligers. Waar nodig verwijst het wijkteam door naar het loket van de gemeente.

Melding doen

U kunt uw melding via mail of telefonisch doorgeven aan het Sociaal Wijkteam. Wij nemen dan contact op met de aanmelder en gaan na overleg met het signaal aan de slag. Mocht u een persoonlijk gesprek willen, dan kunt u dinsdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur binnenlopen in de Blaercom, waar de leden van het Sociaal Wijkteam wekelijks bij elkaar komen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch met ons overleggen.

Kan een melding niet wachten om te worden opgepakt? Neemt u dan contact op met Veilig Thuis, de politie of 112.

Informatie

sociaalwijkteam@blaricum.nl
tel. 035 750 41 38 (dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 – 16.00 uur),

inloop: dinsdag 13.00 – 14.00 uur in de Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum.